,,Słowa na start” są to podręczniki dla klas od czwartych do ósmych. Seria ta, w najnowszym wydaniu łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy dotychczasowej serii tych książek dla szkół podstawowych i gimnazjum. Wyżej wymieniona seria, wzbogacona jest o nowe rozwiązania, które umożliwiają realizację wytycznych dla nowej ustawy programowej. Zawarte są tam również cenione i znane przez nauczycieli wszelkie rozwiązania dydaktyczne. ,,Słowa na start”:

  • stanowią serię podręczników do nauki,
  • kształcą z zakresu literatury, języka i kultury,
  • zachęcają do aktywnej nauki,
  • napisane są w bardzo przyjaznym dla uczniów języku,
  • posiadają doskonale opracowane lektury,
  • posiadają samokształceniowe elementy,
  • uczą samodzielnego i logicznego myślenia.

Podręcznik dostosowany do nowej ustawy programowej

      W tej serii zastosowano układ problemowy oraz koncepcję spiralną wprowadzania treści. Dzięki takiemu programowi nauczanie w każdej kolejnej klasie, stanowi spójną i przemyślaną całość. Treści są uporządkowane według wątków tematycznych, które są bliskie uczniom. To wszystko daje możliwość zachowania ciągłości uczenia się ale także i stopniowe pogłębianie oraz poszerzanie wiedzy z danego tematu. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie zagadnień z literatury z zagadnieniami językowymi, pozwala to na lepsze rozumowanie zależności między tymi tematami. Porządkuje to wiedzę uczniów oraz pozwala także na rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem w praktyce. ,,Słowa na start” jest to seria książek dostosowana do nowej ustawy programowej. Seria tych książek uczy samodzielnego myślenia. Pozwala ona również lepiej zrozumieć trudny polski język oraz kulturę słownictwa.

Podręcznik do kształcenia języka i kultury

      Lektury w tym podręczniku są opracowane kompleksowo a jednocześnie w ciekawy i zachęcający dla uczniów sposób. Wszystkie obowiązkowe lektury są odpowiednio opracowane i opisane. Dodatkowo, zamieszczone są w takim podręczniku wybrane lektury uzupełniające. Wszystko to w całości zachęca uczniów do czytania i ułatwia to również zrozumienie wszystkich treści. Ważne są również ćwiczenia rozwijające umiejętność poprawnego wypowiadania się. Zawarte są podręczniku ,,Słowa na start” także liczne, ciekawe, samokształceniowe elementy. Pozwalają ona na realizowanie w sposób efektywny, tych obszarów wiedzy, na które główny nacisk kładzie nowa podstawa programowa. Wszystko to razem umożliwia integracje w kształceniu językowym i literackim ale także i kulturowym. Seria tych książek pomaga w rozwijaniu w uczniach motywacji i chęci do czytania. Pomaga i uczy w jaki sposób wykorzystywać wszelką nabywana wiedzę.